CLB

Delen met je vrienden

In het centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan je terecht voor vragen over het welbevinden van alle kinderen. Het CLB zal samen met de leerlingen, ouders en school zoeken naar een oplossing.

CLB heeft expertise op 4 verschillende begeleidingsdomeinen:

  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbegeleiding
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psychosociaal functioneren

Meer info: Vrij CLB Westhoek en CLB Connect