Ouderschap over de grenzen heen

Delen met je vrienden

Dit project focust zich op specifieke thema's dat momenteel niet werd opgenomen in ons regulier aanbod 'opvoedingsondersteuning'. Meer specifiek:

 • Zit je vast: detentie
 • Samen sterk: inloophuis
 • Zorg(en): mantelzorgers
 • Samen maar toch anders: Fedasil

Bij 'samen sterk' en 'zorg(en)' kan je afzonderlijk inschrijven per sessie, bij 'zit je vast' en 'samen maar toch anders' kan je een volledig traject volgen van 3 sessies. Alle projecten omvat alle vormen van opvoedingsondersteuning die gericht is op specifieke subgroepen van gezinnen.

Inschrijven: klik hier

Zit je vast

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Centraal-West-Vlaanderen (CAW), Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: kinderen en jongeren (6-18 jaar) van ouders in detentie (of met een verleden in detentiecontext)
Inhoud: Een ouderlijke detentie heeft niet alleen gevolgen voor de gedetineerde ouder in kwestie, maar ook voor de directe omgeving. Meer bepaald ontstaan er loyaliteitsconflicten tussen ouder en kind, gevoelens van schaamte en is het steeds zoeken wat je wel en niet kan doen. Vandaar willen we volop inzetten op bepaalde thema’s waarbij we aan de slag gaan met kinderen, jongeren en de thuisblijvende ouder.

Thema’s (traject bevat 3 sessies)

 • Sessie 1: ‘kennismaking en (zelf)vertrouwen’ / 08.11.2023 / 14u-16u / kinderen en jongeren
 • Sessie 2: ‘praktisch aan de slag’ / 15.11.2023 / 14u-16u / kinderen en jongeren
 • Sessie 3: ‘loyaliteit en verbinding’ / 22.11.2023 / 14u-16u / ouder en kind-jongere

Locatie: Vereniging Ons Tehuis – Poperingseweg 30, Ieper

Samen sterk

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Inloophuis Ieper, Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: ouders en kinderen (6-12 jaar) in de buurt van het Inloophuis
Inhoud: het Inloophuis creëert een warme en veilige plek waar activiteiten georganiseerd worden voor en door mensen in de buurt. Door in te zetten op sociaal contact, een luisterend oor en de kracht van dingen samen te doen, gaat het Inloophuis aan de slag met verschillende thema’s. Ook opvoeden is een belangrijk thema. Daarom zetten we in op het aanleren, versterken en inoefenen van opvoedkundige vaardigheden en focussen we op de verbinding tussen ouder en kind.

Thema’s (inschrijven per sessie is mogelijk)

 • sessie 1: ‘uit elkaar, wat nu? Hoe jouw ouderrol opnemen na een scheiding?' / 27.02.2023 / 19u-21u / ouder(s) - GEANNULEERD
 • sessie 2: ‘verbinding & weerbaarheid: oké-workshop gebaseerd op Rots & Water’ / 20.04.2023 / 18u-19u30 / ouder & kind
 • sessie 3 ‘kleine kinderen worden groot! Over omgaan met tieners in huis' / 23.10.2023 / 19u-21u / ouder(s)

Locatie: Inloophuis - Crescendostraat 15, Ieper

Zorg(en)

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), buurthuis d’Oude Kapelle, Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: mantelzorgers met kinderen
Inhoud: mantelzorger zijn heeft een grote impact op je leven, als je dan als gezin nog vele andere taken moet volbrengen, is het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden. Kom in contact met andere mantelzorgers en ga samen op zoek naar de balans.

Thema’s (inschrijven per sessie is mogelijk)

 • Sessie 1: ‘leuke activiteiten vol ervaringen’ / 22.02.2023 / 14u-16u30 / mantelzorger, persoon met ondersteuningsnoden (+partner) en kind(eren) - GEANNULEERD
 • Sessie 2: ‘mantelzorgontbijt: ervaringen delen en handvaten krijgen om energierijk de mantelzorg op te nemen' / 01.03.2023 / 8u30-10u30 / mantelzorger - GEANNULEERD
 • Sessie 3: ‘verbinding & weerbaarheid: oké-workshop gebaseerd op Rots & Water' / 31.05.2023 / 14u-15u30 / mantelzorger en kind
 • Sessie 4: ‘leuke activiteiten vol ervaringen’ / 14.06.2023 / 14u-16u30 / mantelzorger, persoon met ondersteuningsnoden (+partner) en kind(eren)
 • Sessie 5: ‘koffie en gebak: ervaringen delen en handvaten krijgen om energierijk de mantelzorg op te nemen' / 27.06.2023 / 14u-15u30 / mantelzorger

Locatie: buurthuis d’ Oude Kapelle – Lange Torhoutstraat 33, Ieper

Samen maar toch anders

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Opvangcentrum Poelkapelle (Fedasil), Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: moeders met lagere schoolkinderen (6-12 jaar) die woonachtig zijn in het opvangcentrum Poelkapelle
Inhoud: het opvangcentrum Poelkapelle organiseert kwaliteitsvolle opvang met aandacht voor specifieke noden en kwetsbare doelgroepen. In het centrum kunnen gezinnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Ook opvoeden is een belangrijk aspect. Daarom zetten we in op het aanleren, versterken en inoefenen van opvoedkundige vaardigheden en focussen we op de verbinding tussen ouder en kind.

Thema’s (traject bevat 3 sessies)

 • Sessie 1: 'verbinding – weerbaarheid' / 22.03.2023 / 14u-16u / ouder en kind
 • Sessie 2: ‘verbinding – weerbaarheid’ / 29.03.2023 / 14u-16u / ouder en kind
 • Sessie 3: 'opvoeden voor iedereen anders, what’s in the name? + spelactiviteit voor het kind / 19.04.2023 / 14u-16u / ouder en kind

Locatie: Opvangcentrum Poelkapelle (Fedasil) - Stadensteenweg 68, Langemark-Poelkapelle

Zit je vast

Samen sterk

Zorg(en)

Samen maar toch anders

Zit je vast
Samen sterk
Zorgen
Samen maar toch anders