Ouderschap over de grenzen heen

Delen met je vrienden

Dit project focust zich op specifieke thema's en doelgroepen dat niet niet werd opgenomen in ons regulier aanbod 'opvoedingsondersteuning'. Meer specifiek:

 • Zit je vast: detentie
 • Zorg(en): mantelzorgers
 • Samen maar toch anders: Fedasil en Rode Kruis

Ieder traject bevat 3 sessies en omvat alle vormen van opvoedingsondersteuning.

Infopunt: huisvanhetkind@ieper.be

Zit je vast

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Centraal-West-Vlaanderen (CAW), Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: ouder in detentie (of met een verleden in detentiecontext)
Inhoud:
een ouder in detentiecontext wordt afgesneden van de buitenwereld, van zijn/haar familiaal netwerk en de sociale rollen die hij/zij voordien vervulde, vallen deels of volledig weg. Een van deze rollen is het vader of moeder zijn van een kind. Meer bepaald ontstaan er loyaliteitsconflicten tussen ouder en kind, gevoelens van schaamte en is het steeds zoeken wat je wel en niet kan doen.

Thema’s - onder voorbehoud

 • Sessie 1: ‘kennismaking en opvoedingswaarden’ / najaar 2024 / 14u-16u
 • Sessie 2: ‘het kind op de eerste plaats’ / najaar 2024 / 14u-16u
 • Sessie 3: ‘hoe ouder blijven in gevangenschap/op afstand’ / najaar 2024 / 14u-16u

Locatie: gevangenis Ieper - Elverdingestraat 72, Ieper

Zorg(en)

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), buurthuis d’Oude Kapelle, Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: mantelzorgers
Inhoud: mantelzorger zijn heeft een grote impact op je leven, als je dan als gezin nog vele andere taken moet volbrengen, is het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden. Kom in contact met andere mantelzorgers en ga samen op zoek naar de balans.

Thema’s

 • Sessie 1: ‘Mantelzorger zijn! Kwaliteiten en valkuilen’ / 27.02.2024 / 14u-15u30
 • Sessie 2: ‘Jouw agenda in balans! Hoe pak je dit aan?' / 26.03.2024 / 14u-15u30
 • Sessie 3: ‘Een leven naast mantelzorger. Zelfzorg!' / 30.04.2024 / 14u-15u30

Locatie: buurthuis d’ Oude Kapelle – Lange Torhoutstraat 33, Ieper

Inschrijven: buurthuis@wieltjesgracht.be of 057 69 05 86

Samen maar toch anders (1)

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Opvangcentrum Poelkapelle (Fedasil), Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: lagere schoolkinderen (6-12 jaar) die woonachtig zijn in het opvangcentrum
Inhoud: het opvangcentrum organiseert kwaliteitsvolle opvang met aandacht voor specifieke noden en kwetsbare doelgroepen. Via activiteiten zetten we in op het aanleren, versterken en inoefenen van vaardigheden.

Thema’s

 • Sessie 1: 'Rots en water: weerbaarheid en gronden' / 13.03.2024 / 14u-15u30
 • Sessie 2: ‘Rots en water: lichaamstaal en grenzen’ / 20.03.2024 / 14u-15u30
 • Sessie 3: 'Rots en water: beheersing en agressie' / 27.03.2024 / 14u-15u30

Locatie: Opvangcentrum Poelkapelle - Stadensteenweg 68, Langemark-Poelkapelle

Samen maar toch anders (2)

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Opvangcentrum Ieper (Rode Kruis), Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: lagere schoolkinderen (6-12 jaar) die woonachtig zijn in het opvangcentrum
Inhoud: het opvangcentrum organiseert kwaliteitsvolle opvang met aandacht voor specifieke noden en kwetsbare doelgroepen. Via activiteiten zetten we in op het aanleren, versterken en inoefenen van vaardigheden.

Thema’s - onder voorbehoud

 • Sessie 1: 'Rots en water: weerbaarheid en gronden' / najaar 2024 / 14u-15u30
 • Sessie 2: ‘Rots en water: lichaamstaal en grenzen’ / najaar 2024 / 14u-15u30
 • Sessie 3: 'Rots en water: beheersing en agressie' / najaar 2024 / 14u-15u30

Locatie: site kazerne Ieper - Kemmelseweg 5, Ieper

Zit je vast

Zorg(en)

Samen maar toch anders

Zit je vast
Zorgen
Samen maar toch anders