Ouderschap over de grenzen heen

Delen met je vrienden

Dit project focust zich op specifieke thema's dat momenteel niet werd opgenomen in ons regulier aanbod 'opvoedingsondersteuning'. Meer specifiek:

 • Zit je vast: detentie
 • Samen sterk: Inloophuis
 • Zorg(en): mantelzorgers
 • Samen maar toch anders: Fedasil

Ieder traject bevat 3 sessies en omvat alle vormen van opvoedingsondersteuning die gericht is op specifieke subgroepen van gezinnen.

Inschrijven: klik hier

Zit je vast

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Centraal-West-Vlaanderen (CAW), Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: kinderen en jongeren (6-18 jaar) van ouders in detentie (of met een verleden in detentiecontext)
Inhoud: Een ouder in detentiecontext wordt afgesneden van de buitenwereld, van zijn/haar familiaal netwerk en de sociale rollen die hij/zij voordien vervulde, vallen deels of volledig weg. Eén van deze rollen is het vader of moeder zijn van een kind. Een ouderlijke detentie heeft niet alleen gevolgen voor de gedetineerde ouder in kwestie, maar ook voor de directe omgeving. Meer bepaald ontstaan er loyaliteitsconflicten tussen ouder en kind, gevoelens van schaamte en is het steeds zoeken wat je wel en niet kan doen. Vandaar willen we volop inzetten op bepaalde thema’s waarbij we aan de slag gaan met kinderen, jongeren en de thuisblijvende ouder.

Thema’s

 • Sessie 1: ‘kennismaking en (zelf)vertrouwen’ / 16.11.2022 / 15u30-17u30 / kind
 • Sessie 2: ‘praktisch aan de slag’ / 23.11.2022 / 15u30-17u30 / kind
 • Sessie 3: ‘loyaliteit en verbinding’ / 30.11.2022 / 15u30-17u30 / kind & ouder

Locatie: Vereniging Ons Tehuis – Poperingseweg 30, Ieper

Samen sterk

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Inloophuis Ieper, Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: ouders en kinderen (6-12 jaar) in de buurt van het Inloophuis
Inhoud: het Inloophuis creëert een warme en veilige plek waar activiteiten georganiseerd worden voor en door mensen in de buurt. Door in te zetten op sociaal contact, een luisterend oor en de kracht van dingen samen te doen, gaat het Inloophuis aan de slag met verschillende thema’s. Ook opvoeden is een belangrijk thema. Daarom zetten we in op het aanleren, versterken en inoefenen van opvoedkundige vaardigheden en focussen we op de verbinding tussen ouder en kind.

Thema’s

 • sessie 1: ‘Opvoeden voor iedereen anders, what´s in the name?’ / 29.09.2022 / 19u-21u / ouder
 • sessie 2: ‘verbinding & weerbaarheid: oké-workshop gebaseerd op Rots & Water’ / 13.10.2022 / 18u-19u30 / ouder & kind
 • sessie 3 ‘groepsdynamica: leuke groepsactiviteiten vol ervaringen’ / 25.11.2022 / 15u30-17u / kinderen

Locatie

 • Sessie 1 & 2: Inloophuis - Crescendostraat 15, Ieper
 • Sessie 3: Vereniging Ons Tehuis – Poperingseweg 30, Ieper

Zorg(en)

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), buurthuis d’Oude Kapelle, Huis van het Kind zorgregio Ieper
Doelgroep: mantelzorgers met kinderen
Inhoud: mantelzorg begint vaak met iets kleins en naarmate de tijd vordert, en daarmee ook de ziekte of het ouderdomsproces, neem je steeds meer taken over. Zo rol je als het ware erin. Doordat het meestal zo geleidelijk gaat dat je steeds meer taken op je neemt als mantelzorger, bestaat het risico dat je over je grenzen gaat en daardoor overbelast raakt. Het heeft ook een grote impact op het gezinsleven: je hebt je eigen gezin, werk, sociaal leven en daar komen dan die zorgtaken bij. Je moet letterlijk ‘verschillende ballen in de lucht houden’ en tegelijkertijd op verschillende plaatsen zijn. Maar het blijft steeds belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Vandaar willen we volop inzetten op bepaalde thema’s zoals weerbaarheid, verbinding, balans ‘mantelzorger-ouder-kind’, …

Thema’s

 • Sessie 1: ‘weerbaarheid: initiatie Rots & Water’ / 11.10.2022 / 19u-21u / mantelzorger
 • Sessie 2: ‘Balans mantelzorger-ouder-kind' / 25.10.2022 / 18u-19u30 / mantelzorger & kind(eren)
 • Sessie 3: ‘verbinding: leuke groepsactiviteiten vol ervaringen’’ / 09.11.2022 / 15u30-17u30 / mantelzorger, persoon met ondersteuningsnoden (+ partner) & kind(eren)

Locatie: buurthuis d’ Oude Kapelle – Lange Torhoutstraat 33, Ieper

Samen maar toch anders

Partners: Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO), Opvangcentrum Poelkapelle (Fedasil), Huis van het Kind zorgregio
Doelgroep: moeders met lagere schoolkinderen (6-12 jaar) die woonachtig zijn in het opvangcentrum Poelkapelle
Inhoud: het opvangcentrum Poelkapelle organiseert kwaliteitsvolle opvang met aandacht voor specifieke noden en kwetsbare doelgroepen. In het centrum kunnen gezinnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Ook opvoeden is een belangrijk aspect. Daarom zetten we in op het aanleren, versterken en inoefenen van opvoedkundige vaardigheden en focussen we op de verbinding tussen ouder en kind.

Thema’s

 • Sessie 1: ‘kennismaking en (zelf)vertrouwen’ / 14.11.2022 / 13u30-15u30 / ouder
 • Sessie 2: ‘verbinding – weerbaarheid: oké-workshop gebaseerd op Rots & Water’ / 23.11.2022 / 14u-15u30 / ouder & kind
 • Sessie 3: ‘basis ouderlijke vaardigheden’ / 28.11.2022 / 13u30-15u30 / ouder

Locatie: Opvangcentrum Poelkapelle (Fedasil) - Stadensteenweg 68, Langemark-Poelkapelle

Zit je vast

Samen sterk

Zorg(en)

Samen maar toch anders

Zit je vast
Samen sterk
Zorgen
Samen maar toch anders