Kinderopvang

Delen met je vrienden

Er zijn heel wat opvangvoorzieningen waar er opvang voor je kind mogelijk is.

Gezinsopvang

Is een opvang waar maximum 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn. Meestal is dat de gezinswoning van de kinderbegeleider.

Groepsopvang

Is een opvang waar meer dan 8 kinderen per locatie tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn. Dit zijn kinderdagverblijven, crèches,…

Vast Tarief

De kinderopvang bepaalt zijn eigen bedrag. Je betaalt een vast bedrag per dag of per maand. Soms is korting mogelijk via het toelagesysteem.

Inkomenstarief (IKT)

Het bedrag is aangepast volgens jouw inkomen. Je komt hiervoor in aanmerking via een attest van Kind en Gezin. Dit attest wordt afgegeven aan de opvang.

Voor moeilijke financiële situaties kan je best informatie opvragen bij de dienst Welzijn of OCMW in de buurt.

Respijtdagen

Dit zijn het aantal dagen dat je kind afwezig mag zijn, zonder daarvoor te betalen. Opvanglocaties kunnen zelf beslissen of ze respijtdagen toestaan, tenzij ze subsidies ontvangen van Kind en Gezin, om inkomenstarief toe te passen. Meer informatie vraag je best na bij de opvang zelf.

Fiscaal attest

Kosten voor de opvang inbrengen als vermindering van je belastbaar inkomen? Dit is mogelijk via een fiscaal attest dat je van je opvang krijgt in april of mei.

Nog meer informatie nodig over kinderopvang? Klik hier