Kernpartners

Loop even binnen bij één van onze antennepunten of maak een afspraak!

Delen met je vrienden

Dienst Welzijn - sociale dienst

De dienst Welzijn - sociale dienst biedt maatschappelijke hulpverlening waar nodig. Je kan er terecht voor de meest uiteenlopende vragen en problemen. De dienst biedt dan ook persoonlijke en praktisch gerichte hulp, ondersteuning en begeleiding aan. Samen worden alle vragen, problemen, moeilijkheden en noodsituaties van klein tot groot aangepakt en worden de positieve mogelijkheden bekeken. Je kan een beroep doen voor financiële en materiële steun, schuldbemiddeling en budgetbeheer, psychosociale hulp, juridische bijstand, sociale tewerkstelling, …

Team puzzle

Zonnebeke

CAW Centraal West-Vlaanderen

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Contacteer ons: klik hier

Vrij CLB Westhoek

In het centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan je terecht voor vragen over het welbevinden van alle leerlingen. Het CLB zal samen met de leerlingen, ouders en school zoeken naar een oplossing. CLB heeft expertise op 4 verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psychosociaal functioneren.

Contacteer ons: klik hier

Kind en Gezin

Kind en Gezin (K&G) is een aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen. Elke ouder wordt begeleid van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is met informatie, ondersteuning, tips en zoveel meer. Hier wordt er steeds vertrokken vanuit de vragen en behoeften van het kind en zijn gezin.

Contacteer ons: klik hier

Ouders Steunen in Opvoeden

Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Heel vaak sta je er niet bewust bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen. Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) heeft een volledig aanbod voor kinderen, jongeren, ouders en professionelen.

Contacteer ons: klik hier