Opvoeden

Delen met je vrienden

Opvoeden hoef je niet alleen te doen. Er zijn heel wat diensten die jou wat verder kunnen helpen.

Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO)

Kinderen, jongeren, ouders en professionelen kunnen terecht bij OSiO voor een divers aanbod van pedagogische adviesgesprekken, ouderbijeenkomsten, workshops, sociale vaardigheidstrainingen en zoveel meer.

Contact: 057 22 62 89 of via het contactformulier

Meer info: website

1Gezin 1Plan aanzet (1G 1P)

Het team van '1Gezin 1Plan' (1G1P) willen gezinnen versterken om zelf aan de slag te gaan met de vragen of zorgen die zij ervaren in hun gezinssituatie. Het aanbod is gratis, vrijwillig, kortdurend, laag-intensief en flexibel.

Een opstart is mogelijk binnen de maand na aanmelding na overleg met het gezin.

Contact:

Meer info: website

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar in al hun diversiteit (met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen). Heb je een hulpvraag omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen? Wij bieden een tijdelijk hulpaanbod met perspectief op verandering.

Zoek een CKG: klik hier

Meer info: website

Kind en Gezin

Ouders met kinderen tot drie jaar kunnen met hun eigen verhaal en vragen over opvoeding terecht op het gratis spreekuur opvoedingsondersteuning. Wil je meer informatie over het spreekuur opvoedingsondersteuning of wil je meteen een afspraak maken? Neem dan contact op met Kind en Gezin.

Contact: 078 15 01 00

Meer info: website

Joki

Eén team voor tal van mogelijkheden tot ondersteuning aan kinderen van 0 tot 7 jaar. We willen jonge kinderen en hun gezin op weg helpen tijdens de eerste levensjaren. Kinderen jonger dan 7 jaar met een (vermoeden van een) ontwikkelingsvertraging of die reeds een diagnose hebben (maar nog geen uitgebreide handicapspecifieke hulp krijgen), kunnen terecht bij team Joki.

vzw Victor

Loket

  • Gesprek met een begeleider waarin concrete vragen aan bod kunnen komen en beperkte opvoedingsondersteuning kan worden geboden
  • Geen diagnose autisme nodig (vermoeden is voldoende)
  • Meer info: website

Ondersteuning aan huis tussen 0 en 4 jaar

  • Opvoedingsondersteuning rond autisme binnen mobiele begeleiding
  • Traject van max. 1 jaar.
  • Kinderen tussen 0 en 4 jaar met (een vermoeden van) autisme
  • Meer info: website

Contact: 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be

Start West-Vlaanderen

Start West-Vlaanderen biedt mobiele begeleiding en is rechtstreeks toegankelijk. Onze deskundigheid ligt bij kinderen met een ontwikkelingsvertraging, personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende diagnoses. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen en verlenen we advies. We kiezen een begeleidingspakket waarin we aan de slag gaan bv. opvoedingsadvies, ontwikkelingsstimulatie, communicatie, inclusief onderwijs...

Contact:

Meer info: website