Klimop

Delen met je vrienden

Het is van belang dat iedereen zich thuis voelt in een nieuwe maatschappij. Vanuit de visie ‘samen klimmen we omhoog’ organiseren wij op vrijwillige basis een warm voortraject ‘KlimOp', met als doelstelling om niet-gealfabetiseerde en anders-gealfabetiseerde anderstalige moeders die willen participeren aan de samenleving extra te ondersteunen. Dit kan gezien worden als een stapje voor het opstarten van een inburgeringstraject maar vooral de ‘ouder-kindrelatie’ en ‘empowerment’ staan hier centraal.

1
2

Praktisch

 • Moedergroep: maximaal 8 moeders met baby of peuter
 • Dagen: maandag, dinsdag en donderdag
 • Locatie: Grachtstraat 15 - 8900 Ieper
 • Duur traject: 14 weken
 • Tijdstip: 8u45-11u45
 • Trajecten (niet in schoolvakanties):
  • Najaar 2022: maandag 12 september t.e.m. donderdag 22 december
  • Voorjaar 2023: maandag 27 februari t.e.m. donderdag 15 juni

Partners

 • Ligo
 • OSiO
 • Felies
 • KOALA
 • Lokaal Team Kind en Gezin Ieper
 • Huis van het Kind zorgregio Ieper

Vragen?