Kinderen met specifieke zorgbehoeften

Delen met je vrienden

vzw Westhoek Vrijetijd Anders

Organiseert vrije tijd voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking

Contact: via e-mail of 057 21 55 35

Meer info: website

Spelewijs

Particuliere werking voor kinderen met een beperking, een leerstoornis, leerachterstand, ASS (autisme), ... van 3 tot 15 jaar en hun broers of zussen gedurende alle vakanties.

Contact: via e-mail of 057 21 55 35

Meer info: website

Matthijs - De Lovie

Deeltijds regulier of buitengewoon onderwijs kan gecombineerd worden met deeltijdse dagopvang in Matthijs.

Contact: via e-mail of 057 344 100

Meer info: website

Vondels vzw

Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden) van beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Contact: via e-mail of 057 21 20 62

Meer info: website

G-sport

Ben je op zoek naar een G-sportaanbod in jouw buurt? Of wil je gaan sporten, maar weet je niet goed waar je terecht kan? Dan kan deze brochure je verder op weg helpen.

Extra: kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen soms ook terecht bij de buitenschoolse opvang. Vraag raad aan de buitenschoolse opvang in je buurt wat eventueel de mogelijkheden zijn.

Het VAPH vergunt en subsidieert gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Deze verenigingen beantwoorden jouw vragen en bieden handicap-specifieke informatie aan. Naast Vraagwijzer en Wegwijzer heeft ook de MS-liga Vlaanderen een infoloket, specifiek voor mensen met multiple sclerose.