Kinderen met specifieke zorgbehoeften

Delen met je vrienden

Snel op weg

Één loket voor al je vragen over om het even welke beperking

Een medewerker van De Lovie vzw of Vondels vzw met expertise in het ruime landschap biedt je een luisterend oor en gaat samen met jou op zoek naar een geschikt antwoord. Je wordt vlot doorverwezen mocht dit nodig zijn. Dit aanbod is volledig gratis

Meer info: klik hier

Infopunt: AC Auris - Ter Waarde 1, 8900 Ieper

 • Woensdag: 09:00-12:00
 • Vrijdag: 09:00-12:00

Joki

Eén team voor tal van mogelijkheden tot ondersteuning aan kinderen van 0 tot 7 jaar.

We willen jonge kinderen en hun gezin op weg helpen tijdens de eerste levensjaren. Kinderen jonger dan 7 jaar met een (vermoeden van een) ontwikkelingsvertraging of die reeds een diagnose hebben (maar nog geen uitgebreide handicapspecifieke hulp krijgen), kunnen terecht bij team Joki. De noden van het kind en zijn gezin bepalen welke ondersteuning nodig is, hoe vaak en over welke periode dit gepland wordt. Dit is een initiatief van De Lovie vzw en Vrij CLB Westhoek.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit:

 • Hulp voor het kind, aanleren van vaardigheden, zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding
 • Beeldvorming en diagnostiek van het niet-schoolgaande kind (door Vrij CLB Westhoek)
 • Ondersteuning aan de ouders (o.a. gesprekken, doktersbezoeken begeleiden, adviezen, toeleiden tot hulpverlening)
 • Adviseren en coachen van de pedagogische professional, zowel individueel als binnen een groepswerking (al dan niet op zijn werkplek)
 • Co-begeleiden van de professionelen waarbij we samen in gesprek gaan met ouders
 • Vorming op maat
 • Opvang op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties (De Vlieger)
 • Handicapspecifieke dagopvang voor enkele dagen tijdens de week (Matthijs)
 • Groepsbegeleiding

Infopunt: teamjoki@delovie.be - 057 334 965

Aanmeldingen: aanmeldteam@delovie.be

Gezin en Handicap

Wie ouder is van een kind met extra zorgen, van een kind met een (vermoeden van) handicap herkent wellicht het gevoel dat een donkere wolk de verwachtte roze wolk vaak overschaduwt. De ene dag is die wolk al wat somberder dan de andere dag. Na een moeilijk gesprek of slecht nieuws donder je misschien even van je wolk af. Heeft je kind een stap vooruit gezet of loopt de dag echt soepel, dan loop je die dag met je hoofd in de wolken. De zorgen over je kind zijn en blijven er, net als de wolken boven je hoofd. Die kunnen overweldigend en soms ook verlammend aanvoelen. Maar altijd is er ook dat straaltje zon.

Project “Eerste momenten”

Heb jij het vermoeden dat je kind een handicap heeft? Vernam je nog niet zo lang geleden dat je kind een handicap heeft? Dan nodigen wij je van harte uit voor onze vormingsreeks ‘Eerste momenten’. Gezin en Handicap wil samen met jou op pad gaan. Wij willen je informeren, inspireren en bemoedigen. Wij willen je aantonen dat je er niet alleen voor staat.

Tijdens de webinar reeks staan we stil bij wat je als ouder van een kind met een handicap allemaal moet weten om je kind en je gezin zo veel mogelijk kansen te geven. In verschillende sessies nemen we verschillende thema’s op. Tijdens elke webinarssessie krijg je van ons zeer toegankelijke informatie en geven we je massa’s tips en praktische adviezen mee. Vanzelfsprekend hebben wij ook aandacht voor jouw vragen en ervaringen. Je kan inschrijven voor de sessies waar jij op dit moment nood aan hebt, of je kan aan alle sessies deelnemen. Aan jou de keuze.

Meer info: klik hier

vzw Westhoek Vrijetijd Anders

Organiseert vrije tijd voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking

Contact: via e-mail of 057 21 55 35

Meer info: website

Spelewijs

Particuliere werking voor kinderen met een beperking, een leerstoornis, leerachterstand, ASS (autisme), ... van 3 tot 15 jaar en hun broers of zussen gedurende alle vakanties.

Contact: via e-mail of 057 21 55 35

Meer info: website

Vondels vzw

Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden) van beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Contact: via e-mail of 057 21 20 62

Meer info: website

G-sport

Ben je op zoek naar een G-sportaanbod in jouw buurt? Of wil je gaan sporten, maar weet je niet goed waar je terecht kan? Dan kan deze brochure je verder op weg helpen.

Buitenschoolse opvang

kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen soms ook terecht bij de buitenschoolse opvang. Vraag raad aan de buitenschoolse opvang in je buurt wat eventueel de mogelijkheden zijn.

VAPH

Het VAPH vergunt en subsidieert gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Deze verenigingen beantwoorden jouw vragen en bieden handicap-specifieke informatie aan. Naast Vraagwijzer en Wegwijzer heeft ook de MS-liga Vlaanderen een infoloket, specifiek voor mensen met multiple sclerose.