Kinderen met specifieke zorgbehoeften

Delen met je vrienden

vzw Westhoek Vrijetijd Anders

Organiseert vrije tijd voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking

Contact: via e-mail of 057 21 55 35

Meer info: website

Spelewijs

Particuliere werking voor kinderen met een beperking, een leerstoornis, leerachterstand, ASS (autisme), ... van 3 tot 15 jaar en hun broers of zussen gedurende alle vakanties.

Contact: via e-mail of 057 21 55 35

Meer info: website

Matthijs - De Lovie

Deeltijds regulier of buitengewoon onderwijs kan gecombineerd worden met deeltijdse dagopvang in Matthijs.

Contact: via e-mail of 057 344 100

Meer info: website

Vondels vzw

Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden) van beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Contact: via e-mail of 057 21 20 62

Meer info: website

G-sport

Ben je op zoek naar een G-sportaanbod in jouw buurt? Of wil je gaan sporten, maar weet je niet goed waar je terecht kan? Dan kan deze brochure je verder op weg helpen.

Extra: kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen soms ook terecht bij de buitenschoolse opvang. Vraag raad aan de buitenschoolse opvang in je buurt wat eventueel de mogelijkheden zijn.